สำนะกกระยาจก

วิชาควบคุมเดี่ยว เมื่อจับเป้าหมายได้จะโจมตีให้ล้ม โดยจะ
สร้างร่างแกร่งในขณะที่ใช้ และเพิ่มสถานะ [พิชิตมังกร]
ต่อเนื่อง 17 วินาที

ทำให้ศัตรูรอบๆด้านหน้าโดนดาเมจหลายครั้ง โดยในสถานะ
[พิชิตมังกร] การโจมตีครั้งแรกจะทำให้ศัตรูกระเด็น และ
ดาเมจสกิลเพิ่มขึ้น 55%

ทำให้ศัตรูรอบๆด้านหน้าโดนดาเมจหลายครั้ง โดยในสถานะ
[พิชิตมังกร] การโจมตีครั้งสุดท้ายจะทำให้ศัตรูตัวตั้งขึ้น

ทำให้ศัตรูรอบๆโดนดาเมจรุนแรง โดยใช้สกิลในสถานะ
[พิชิตมังกร] จะทำให้ได้รับบัฟร่างแกร่งเพิ่มขึ้น

ท่าไม้ตายพรรคกระยาจก ทำให้ศัตรูในรัศมีกระเด็น
ลอยขึ้น และทำดาเมจรุนแรง

พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วระยะทาง 6 เมตร และทำให้
ตนเองอยู่ในสถานะไร้ศัตรูชั่วครู่

สำนักช้วนจินก่า

วิชาควบคุมเดี่ยว เมื่อจับเป้าหมายได้จะโจมตีให้ล้ม โดยจะสร้างร่างแกร่ง
ในขณะที่ใช้ และเพิ่มสถานะ[พลังธรรมชาติ] ต่อเนื่อง 16 วินาที

วิชาตีต่อเนื่อง 3 กระบวนขั้น โจมตีต่อเนื่องหลายครั้ง เมื่ออยู่
ในสถานะ[พลังธรรมชาติ] การโจมตีครั้งแรกจะทำให้ศัตรูกระเด็น
ลอยขึ้นฟ้า

พุ่งเข้าไปหาศัตรู ทำดาเมจ 3 ครั้ง และลดความเร็วศัตรูลง
ในสถานะ[พลังธรรมชาติ] จำทำดาเมจเพิ่มขึ้น 110%

ทำให้ศัตรูรอบๆโดนดาเมจหลายครั้ง ระหว่างใช้สามารถเคลื่อนที่ได้
ในสถานะ[พลังธรรมชาติ] การโจมตีครั้งสุดท้ายจะเพิ่มความเร็ว
เคลื่อนที่ให้ตนเอง

ไม้ตายแห่งสำนักช้วนจินก่า ทำให้ศัตรูในรัศมีกระเด็นลอยขึ้นฟ้า
และทำดาเมจรุนแรง

พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วระยะทาง 6 เมตร และทำให้ตนเอง
อยู่ในสถานะไร้ศัตรูชั่วครู่

สำนักเกาะดอกท้อ

วิชาควบคุมเดี่ยว เมื่อจับเป้าหมายได้จะโจมตีให้ล้ม โดยจะสร้างร่างแกร่ง
ในขณะที่ใช้ และเพิ่มสถานะ[บุปผาร่วง] ต่อเนื่อง 16 วินาที

โจมตีศัตรูรอบๆต่อเนื่องหลายครั้ง ระหว่างใช้สามารถเคลื่อนที่ได้
โดยในสถานะ[บุปผาร่วง] จะช่วยลดความเร็วศัตรูลงด้วย

ทำให้ศัตรูด้านหน้าโดนดาเมจ 3 ครั้ง ในสถานะ[บุปผาร่วง] ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 60%
และการโจมตีครั้งแรกทำให้ศัตรูมึนงง

ศัตรูในรัศมีโดนดาเมจ และฟื้นฟูเลือดให้ตนเองกับเพื่อนที่อยู่ในรัศมี
เมื่อใช้สกิลจะเคลื่อนที่ได้อิสระ ในสถานะ[บุปผาร่วง] ทำให้เป้าหมายที่
อยู่ในพื้นที่ลดความเร็วต่อเนื่อง

ท่าไม้ตายแห่งสำนักเกาะดอกท้อ ทำให้ศัตรูในรัศมีกระเด็นลอยขึ้นฟ้า
และทำดาเมจรุนแรง

พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วระยะทาง 6 เมตร และทำให้ตนเองอยู่ในสถานะ
ไร้ศัตรูชั่วครู่

สำนักอสรพิษขาว

วิชาจับขว้าง โดยจะรวบรวมศัตรูฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยกันแล้วทุ่มลงบนพื้นอย่างรุนแรง
ทำให้ศัตรูติดพิษ และเพิ่มสถานะ[อสรพิษ]ให้ตนเอง ขณะใช้สกิลจะได้รับร่างแกร่ง

วิชาตีต่อเนื่อง 3 กระบวนขั้น โดยพุ่งไปบริเวณด้านหน้าอย่างเร็ว การโจมตีครั้งแรก
ทำให้ศัตรูลดความเร็ว และการโจมตีครั้งที่สามจะทำให้ศัตรูติดพิษ ในสถานะ[อสรพิษ]
ทำให้ศัตรูกระเด็นลอยขึ้นฟ้า

ยั่วศัตรูให้เข้ามาใกล้ๆ แล้วทำให้ศัตรูด้านหน้าโดนดาเมจอย่างรุนแรง และทำให้ศัตรู
ติดพิษอีกด้วย ในสถานะ[อสรพิษ] สกิลโจมตีครั้งสุดท้ายจะทำให้ศัตรูล้มลง

พุ่งเข้าจู่โจมศัตรูด้านหน้าอย่างร้ายกาจ ทำให้ศัตรูด้านหน้าโดยรอบรับดาเมจ
อย่างรุนแรง ในสถานะ[อสรพิษ] ดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้น 70% และลดความเร็ว
ศัตรูลง

ไม้ตายจิตสังหารแห่งสำนักอสรพิษขาว ทำให้ศัตรู 8 คนที่อยู่ในรัศมีโดยรอบโดน
ดาเมจรุนแรง ระหว่างใช้สกิลจะทำให้ศัตรูมึนงงสับสนอย่างต่อเนื่อง

พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วระยะทาง 5 เมตร และทำให้ตนเองอยู่ในสถานะ
ไร้ศัตรูชั่วครู่